Switch naar nieuw informatiesysteem

Opdrachtgever:
Arbodienstverlener

Vraag
Hoe bereiden we leidinggevenden voor op het werken met een nieuw informatiesysteem? Welke handvatten kunnen we ze geven, zodat zij op hun beurt hun team kunnen meenemen in de verandering?

Achtergrond
Onze klant, een arbodienstverlener, stapt over naar het nieuwe interne informatiesysteem. Een verandering met grote impact voor alle medewerkers. In het systeem zit alle informatie over cliënten en opdrachtgevers. Daarmee is het systeem van cruciaal belang in de dienstverlening aan de klant.

Aanpak
Een succesvolle overstap begint bij het mobiliseren van het management. Leidinggevenden vervullen een hoofdrol in de communicatie naar hun medewerkers. Wat hebben ze daarvoor nodig? We organiseerden als kick off een event waarin leidinggevenden zelf aan de slag gaan met het nieuwe systeem. Ze delen hun vragen, twijfels en zorgen. Samen leggen we tijdens de ‘bootcamp’ de basis om hun medewerkers te informeren en te betrekken.

In ’t kort
● Ontwikkeling inhoudelijk programma, opzet (werkvormen) en materialen voor bijeenkomst leidinggevenden
● Terugkoppeling input leidinggevenden voor vervolg communicatie Resultaat
● Na de bijeenkomst en bootcamp zien de leidinggevenden de komst van het nieuwe systeem met meer vertrouwen tegemoet
● Na afloop van de meeting hebben ze handvatten voor het betrekken van hun eigen team

terug